ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΥΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ  AEBI SCHMIDT GLEANGO 500 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ