ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ